Skype Me™!Euro kalkulators
 GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Garantijas remonts tiek veikts tikai pie oriÄ£inālā ierÄ«ces iepakojuma un garantijas talona esamÄ«bas.
2. Garantijas remonts tiks izpildÄ«ts Servis Centrā (Saldus, Jaunā 4a), bojātās preces nogādāšanu klients veic saviem spēkiem, vai arÄ« sedz transporta izdevumus pēc saskaņota tarifa.
3. Garantijas remonts tiek veikts, ievērojot sekojoÅ¡us noteikumus:
   â€¢ ja tiek uzrādÄ«ts oriÄ£inālais ierÄ«ces iepakojums un garantijas talons;
   â€¢ garantija nav piemērojama, ja izstrādājuma norādÄ«tais veids vai sērijas numurs ir ticis mainÄ«ts, izdzēsts, noņemts vai nav salasāms.
4. Garantijas laikā konstatētie defekti tiek novērsti bez maksas.
5. Dotā garantija nekompensēs un nesegs regulāro apkopi un detaļu remontu, vai nomaiņu, kuru defekti raduÅ¡ies parasta nolietojuma rezultātā.
6. Klients ir tiesÄ«gs pieprasÄ«t iegādātās preces nomaiņu, ja:
   â€¢ izstrādājums garantijas laikā ticis remontēts piecas reizes un vēl aizvien nedarbojas,
   â€¢ remonts nav iespējams, ko apstiprina SC ar attiecÄ«gu aktu.
7. Garantijas remonts netiek veikts, ja:
   â€¢ precei ir mehāniski bojājumi, kas raduÅ¡ies kritiena vai sitiena rezultātā,
   â€¢ bojājumu ir izraisÄ«jusi nepareiza lietoÅ¡ana, tai skaitā izstrādājuma lietoÅ¡ana neatbilstoÅ¡i tā parastajam nolÅ«kam, vai neatbilstoÅ¡i norādÄ«jumiem par pareizu lietoÅ¡anu un apkopi,
   â€¢ remontu veikuÅ¡i neautorizēti apkopes centri,
   â€¢ defekts redies avārijas, zibens, Å«dens, uguns ietekmē, ja tas nav noticis izplatÄ«tāja vainas dēļ,
   â€¢ notikusi nepareiza ierÄ«ces transportēšana,
   â€¢ defekti raduÅ¡ies sistēmā, kurā dotais izstrādājums iekļauts,
   â€¢ defekts radies kukaiņu vai grauzēju darbÄ«bas rezultātā,
   â€¢ defekts radies izmantojot esoÅ¡o aparatÅ«ru profesionāliem nolÅ«kiem.
8. Izstrādājums netiek mainÄ«ts, ja zudis precei atbilstoÅ¡s izskats.
9. Garantija neattiecas uz tādiem materiāliem kā baterijas un savienojuma vadi.
10. IzplatÄ«tājs nenes atbildÄ«bu par cilvēkiem vai dzÄ«vniekiem, kuri tieÅ¡i vai netieÅ¡i ir guvuÅ¡i ievainojumus no esošās produkcijas, kā arÄ« par Ä«paÅ¡uma bojājumu, ja tas ir noticis nepareizas uzstādÄ«Å¡anas gadÄ«jumā, ja uzstādÄ«Å¡anu NAV veicis izplatÄ«tājfirmas darbinieks.   Grozs ir tukšs
SIRIO Mythos 900s
SIRIO Mythos 900s
€ 38.00
Vairāk info.


CRT 7WP Ūdens izturīga
CRT 7WP  Ūdens izturīga
€ 120.00
Vairāk info.
© WWW.RACIJAS.LV 2008-2017 | Mob: + 371 29378664 | e-pasts: info@racijas.lv